Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

vickybn22
vickybn22
vickybn22
vickybn22
vickybn22
vickybn22
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viaeternaljourney eternaljourney
vickybn22
2493 8593
* I
** DORM
Reposted fromhighringo highringo viaeternaljourney eternaljourney
vickybn22
4880 10bc
vickybn22
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viaeternaljourney eternaljourney
vickybn22
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
vickybn22

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vianonecares nonecares
vickybn22
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
vickybn22
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianonecares nonecares
vickybn22
2360 c1f3
Reposted from4777727772 4777727772 vianonecares nonecares
vickybn22
2380 89ac
Reposted from4777727772 4777727772 vianonecares nonecares

March 18 2018

vickybn22
5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix vianonecares nonecares
vickybn22
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax vianonecares nonecares
vickybn22
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
vickybn22
2528 2cc8
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianonecares nonecares
vickybn22
1218 aa02
Reposted fromnonecares nonecares
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl